Wirtualna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji "Nowe wyzwania - stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii", która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2024 r. w Hotelu Uroczysko****, Cedzyna 44D, 25-900 Kielce.
W czwartek 9 maja są zaplanowane sesje warsztatowe, a w dniach 10-11 maja sesje wykładowe.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej -  sesje wykładowe będą transmitowane na żywo na stronie wydarzenia. Po zakończeniu konferencji nagrania wykładów będą udostępnione uczestnikom wydarzenia przez okres trzech miesięcy od daty publikacji.

Osoby, które były uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Med Space s.c. w ciągu ostatnich dwóch lat, nie muszą zakładać ponownie konta na stronie, wystarczy, że zalogują się swoimi danymi i dopełnią rejestracji wybierając formę udziału w konferencji (stacjonarną lub online).

Za udział w konferencji lekarzom przysługują punkty edukacyjne.

Kontakt dla uczestników: 
Monika Nurzyńska, tel. 570 150 880

 

                 


Koszt uczestnictwa stacjonarnego uzależniony jest od momentu rejestracji na wydarzenie:

Stawka I. do 15 marca 2024 r. - 800 zł

Stawka II. od 16 marca do 9 maja 2024 r. - 1100 zł

Opłata zawiera:
- udział w sesjach wykładowych,
- wstęp na wystawę partnerów,
- lunche i przerwy kawowe podczas konferencji,
- dostęp do transmisji w czasie rzeczywistym,
- dostęp do nagrań wykładów,
- certyfikat uczestnictwa.


Koszt uczestnictwa online nie jest zależny od momentu rejestracji na wydarzenie i wynosi 300 zł

Opłata zawiera:
- dostęp do transmisji w czasie rzeczywistym,
- dostęp do nagrań wykładów,
- certyfikat uczestnictwa.


Koszt udziału w dwóch wydarzeniach towarzyszących*, które odbędą się w dniach 9 i 10 maja w Hotelu Uroczyko****, Cedzyna 44D, 25-900 Kielce.
Koszt dla uczestnika Konferencji: 300 zł

Koszt dla osoby towarzyszącej: 300 zł

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.
Wydarzenia opłacane są z wpłat uczestników oraz środków własnych organizatora.

Osoby towarzyszące mogą brać udział jedynie w wydarzeniach towarzyszących - nie mają wstępu na sesje wykładowe i warsztatowe ani na wystawę partnerów.


Koszt noclegu dla Uczestników konferencji: PRZECZYTAJ INFORMACJE PONIŻEJ!
Uczestnik przy okazji rejestracji na wydarzenie może wykupić nocleg poprzez zanzaczenie opcji "Zamawiam zakwaterowanie". Ta możlwość jest dostępna do momentu wyczerapnia limitu miejsc w pokojach. Uczestnik wykupuje miejsce w pokoju dwuosobowym. Przy zaznaczaniu opcji noclegu można podać imię i nazwisko współlokatora do wybranego pokoju. Ta osoba też musi zarejestrować się jako uczestnik konferencji. W przypadku nie wskazania osoby współlokatora system przydzieli drugą osobę losowo (zgodnie z płcią).
Bardzo ważne jest by wybrany przez Uczestnika współlokator wybrał identyczą opcję noclegu (tj. taki sam hotel, jaki sam pokój). W innym przypadku system nie przyporządkuje pokoi we właściwy sposób.
Uwaga! Osoba, która nie chce skorzystać z noclegu proponowanego przez Organizatora, musi zaznaczyć najpierw opcję "Zamawiam zakwaterowania", a następnie wybrać "Brak zakwaterowania".

Hotel Uroczysko:
Miejsce w pokoju dwuosobowym DE LUXE ze śniadaniem, dwie doby (9-11 maja 2024 r.) - 500 zł
Miejsce w pokoju dwuosobowym STANDARD ze śniadaniem, dwie doby (9-11 maja 2024 r.) - 400 zł

Hotel Echo (100 metrów od Hotelu Uroczysko):
Miejsce w pokoju dwuosobowym STANDARD ze śniadaniem, dwie doby (9-11 maja 2024 r.) - 350 zł


Rezygnacja z udziału lub zmiana formy udziału w Konferencji

1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.
2.    Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: klara.zarosa@med-space.pl
3.    W przypadku rezygnacji Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
      - rezygnacja zgłoszona do 9 marca  – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
      - rezygnacja zgłoszona do 8 kwietnia – koszty manipulacyjne wynoszą 30%
      - rezygnacja zgłoszona od 9 kwietnia – uczestnikowi nie przysługuje zwrot  kosztów.
4.    W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14
       dni od dnia wpłynięcia rezygnacji zwróci opłatę rejestracyjną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
5.    Istnieje możliwość zmiany formy udziału ze stacjonarnego na online wyłącznie do 8 kwietnia 2024. Zmiana formy udziału
       powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail: klara.zarosa@med-space.pl
6.    W przypadku zmiany formy udziału ze stacjonarnego na online, Uczestnikowi przysługuje zwrot różnicy kosztów:
       - zmiana zgłoszona do 9 marca 2024 – 10% kosztów manipulacyjnych,
       - zmiana zgłoszona od 10 marca do 8 kwietnia 2024 – koszty manipulacyjne 30%.
7. Nie ma możliwości przeniesienia zakupionego prawa do udziału w konferencji na osobę trzecią.


Zobacz regulamin.