14 maja 2021, piątek

14.00 15.30  WARSZTAT Fresenius Medical Care
                                 Ciągłe terapie nerkozastępcze w systemie multiFiltratePRO
                                 dr Maciej Jama, Wojciech Sołtysik, Krzysztof Słaboszewski

15.30 15.50  WARSZTAT Mindray
                                  Nowe technologie w ultrasonografii wspomagające monitorowanie stanu pacjenta
                                  Tomasz Gąsior
                                  Clinical Application Specialist

                                  ACA - Automatyczna kontrola znieczulenia
                                  dr Gijsbert Stavast
                                  European Anesthesia Business Manager

16.00 – 18.10 SESJA I BÓL I  ANESTEZJA REGIONALNA 
                               
Moderator: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

                                Blokady centralne w 2021 roku. Kiedy, jak i po co? (20 min.)
                                dr n. med. Radosław Marciniak
                                Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                                Ból przetrwały po wybranych typach operacji (20 min.)
                                dr n. med. Michał Borys
                                Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                Znieczulenie regionalne do cięcia cesarskiego. State of art 2021 (20 min.)
                                dr n. med. Marcin Mieszkowski
                                Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

                                Analiza skuteczności wybranych metod analgezji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego (20 min.)
                                dr n. med. Wojciech Gola
                                Szpital Specjalistyczny Świętego Łukasza w Końskich

                                Zapowiedź aktualizacji wytycznych postępowania w bólu ostrym na podstawie doniesień grupy PROSPECT (20 min.)
                                prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
                                Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

     Ketamina w leczeniu bólu neuropatycznego (20 min.)
     dr Agata Hanych
     Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim

                                Dyskusja (10 min.)

18.10 – 18.20 PRZERWA REKLAMOWA

18.20 – 19.50 SESJA II COVID-19 
                               
Moderator: dr n. med. Paweł Piwowarczyk

                                 Farmakoterapia w trakcie COVID-19 (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
                                 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

                                 Zagrożenia związane z antybiotykoterapią (20 min.)
                                 dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
                                 Szpital Śląski w Cieszynie

                                 Rok doświadczeń z VV-ECMO w leczeniu COVID-19 (20 min.)
                                 dr n. med. Paweł Piwowarczyk
                                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

      Wysokoprzepływowa Terapia Donosowa Nasal High Flow – wskazania i ograniczenia w oparciu o najnowsze wytyczne (20 min.)
      dr n. med. Mirosław Ziętkiewicz
      Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
      WYKŁAD POD PATRONATEM

                                  Dyskusja (10 min.)

19.50 – 20.30 SESJA III ECHO
                                  Moderator: dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

                                 Echokardiografia point-of-care w optymalizowaniu działań w resuscytacji (20 min.)
                                 dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz 
                                 Warszawski Uniwersytet Medyczny

                                 Znaczenie dysfunkcji rozkurczowej LV dla anestezjologa (20 min.)
                                 dr n. med. Mateusz Zawadka
                                 Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

15 maja 2020, sobota

 

09.00 – 10.10 SESJA IV ZAKAŻENIA CZ.1
                                 Moderator: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

                                 PROBLEM SZCZEPÓW WIELOLEKOOPORNYCH W OIT                 
                                 SESJA POD PATRONATEM    

                                 Transfer flory jelitowej – za i przeciw  (20 min.)
                                 dr n. med. Jarosław Biliński
                                 Warszawski Uniwersytet Medyczny

                                 Kolistyna oczami mikrobiologa (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
                                 Instytut Centrum Zdrowia Dziecka

                                 Nowe antybiotyki w leczeniu zakażeń powodowanych przez drobnoustroje wielolekoporne (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
                                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                 Dyskusja (10 min.)

10.10  – 11.20 SESJA V  ZAKAŻENIA CZ.2
                                  Moderator: dr n. med. Elżbieta Rypulak

                                 Co nowego w leczeniu zakażeń u pacjentów z zaburzeniami odporności? (20 min.)
                                 dr n. med. Patrycja Mensah-Glanowska
                                 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
                                  WYKŁAD POD PATRONATEM

                                 Narastająca lekooporność wśród bakterii. Co możemy zrobić, aby powstrzymać to zjawisko? (20 min.)
                                 dr n. med. Joanna Zorska
                                 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
                                  WYKŁAD POD PATRONATEM

                                 Polityka antybiotykowa w dobie COVID-19 (20 min.)
                                 dr n. med. Elżbieta Rypulak
                                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                 Dyskusja (10 min.)

11.20 – 11.30  PRZERWA REKLAMOWA

11.30 – 12.15  SESJA VI SPRAGNIONEGO NAPOIĆ, GŁODNEGO NAKARMIĆ – PROBLEMY ZAWSZE  AKTUALNE cz.1
                                 Moderator: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

                                 Deresuscytacja płynowa (20 min.)
                                 dr n. med. Dariusz Onichimowski
                                 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

                                 Uzupełniające żywienie pozajelitowe – u kogo i w jaki sposób? (20 min.) 
                                 prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
                                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                 Dyskusja (5 min.)

12.15 – 12.40  SESJA VII SPRAGNIONEGO NAPOIĆ, GŁODNEGO NAKARMIĆ – PROBLEMY ZAWSZE  AKTUALNE cz.2
                                  Moderator: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

                        SESJA POD PATRONATEM

                                 Rola pomp infuzyjnych w żywieniu pozajelitowym w warunkach intensywnej terapii z uwzględnieniem aspektu opieki paliatywnej (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki
                                 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
                               
  Centrum Medyczne Kształcenia Podpyplomowego

                                 Dyskusja (5 min.)

12.40 - 14.10   SESJA VIII BAXTER PRZYJACIELEM POLSKIEGO ANESTEZJOLOGA
                                   Moderator: dr n. med. Michał Borys
                                 
SESJA POD PATRONATEM

                                 Zagrożenia związane z ciągłą dializoterapią u dzieci i dorosłych (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja
                                 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

                                 Żywienie krytycznie chorych pacjentów poddanych CRRT (20 min.)
                                 dr hab. n. Tomasz Czarnik
                                 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

                                 Płynoterapia zbilansowana i podtrzymująca (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki
                                 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
                                 Centrum Medyczne Kształcenia Podpyplomowego

                                 Bezpieczeństwo znieczulenia pacjentów post COVID-19 (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
                                 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

                                 Dyskusja (10 min.)

14.10 – 14.30  PRZERWA REKLAMOWA/PRZERWA OBIADOWA

14.30 – 15.40  SESJA IX  VARIA
                                   Moderator: dr n. med. Paweł Piwowarczyk

                                 Czy można zapobiec powikłaniom pooperacyjnym?  (20 min.)
                                  dr Marcin Zasadowski
                                 Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, Hiszpania

                                 Choroby autoimmunologiczne na OIT (20 min.)
                                 dr Anna Włudarczyk
                                 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

                                 Rola cytosorbu w leczeniu żółtaczki w OIT (20 min.)
                                 dr n. med. Paweł Piwowarczyk
                                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                 Dyskusja (10 min.)

15.40 – 17.00 SESJA X  ŻYWIENIE KLINICZNE - SESJA POLSPEN  
                                 Moderator: prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
                                SESJA POD PATRONATEM

                                 Opieka żywieniowa w okresie okołooperacyjnym (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
                                 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

                                 Przygotowanie żywieniowe chorych onkologicznych z punktu widzenia anestezjologa  (20 min.)
                                 dr Paweł Kutnik
                                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

                                 Jak skroić żywienie na OIT? (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med.  Stanisław Kłęk
                                 Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

                                 Białko serwatkowe – szczególne zastosowanie kliniczne (10 min.) 
                                 dr n. farm. Mirosław Perliński
                                 Nestlé Health Science

                                 Dyskusja (10 min.)

17.00 – 17.10  PRZERWA REKLAMOWA

17.10 – 18.20  SESJA XI TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO
                                  Moderator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

                                 Czy można jeszcze zaproponować coś nowego w intubacji dotchawiczej? Technika paraglossal w intubacji dotchawiczej (20 min.)
                                 prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
                                 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

                                 Intubacja z zastosowaniem laryngoskopu Intubrite w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia (20 min.)
                                 dr n. o zdr. Przemysław Kluj
                                 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

                                 Technika łączona (USG + bronchoskopia) tracheotomii przezskórnej w OIT (20 min.)
                                 dr n. med. Dawid Aleksandrowicz
                                 Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie

                                 Dyskusja (10 min.)