Wirtualna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa New challenges – old problems in anesthesiology and intensive care
Czwartek, 9.05.2024
SESJE WARSZTATOWE
14.00-15.30 1. HFNOT (30 osób) ZAPISZ SIĘ
  dr n. med. Jacek Górka
     
14.00-15.30 2. Sposoby minimalizacji uszkodzenia płuc podczas wentylacji mechanicznej I tura (12 osób) BRAK MIEJSC
  dr hab. n. med. Michał Borys, dr hab. n. med. Paweł Piwowarczyk
 
15.00-17.00 3. Hemodynamika (30 osób) ZAPISZ SIĘ
  dr. n. med. Elżbieta Rypulak, dr n. med. Justyna Sysiak-Sławecka
 
15.30-18.30 4. Wybrane blokady regionalne w bólu ostrym i przewlekłym (16 osób) BRAK MIEJSC
  dr Marek Zając, dr Adam Cugowski, dr n. med. Mateusz Wilk, dr n. med. Luay Al-Qadi
           
15.30-18.30 5. Echokardiografia przezklatkowa w warunkach OiT (12 osób) BRAK MIEJSC
  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, dr n. med. Monika Gil-Mika, dr n. med. Wojciech Gola
           
16.00-18.00 6. Sposoby minimalizacji uszkodzenia płuc podczas wentylacji mechanicznej II tura (12 osób) BRAK MIEJSC 
  dr hab. n. med. Michał Borys, dr hab. n. med. Paweł Piwowarczyk
 
     
Piątek, 10.05.2024
8.30   Rozpoczęcie Konferencji, powitanie Uczestników
8.30-9.55  SESJA I: Anestezjologia regionalna i medycyna bólu
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
8.30-8.50 Stare, nowe opioidy w bólu ostrym
  prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
8.50-9.10 Zastosowanie nowych technologii w anestezjologii regionalnej
  dr n. med. Marek Janiak
9.10-9.30  Kliniczne i praktyczne aspekty wykorzystywania leków znieczulenia miejscowego w blokadach regionalnych
  dr n. med. Wojciech Gola
9.30-9.50  Anestezja regionalna – co słychać w 2024 roku?
  dr hab. n. med. Szymon Białka
9.50-9.55 Dyskusja
     
9.55-11.00 SESJA II cz.1 Zakażenia  sesja sponsorowana  
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
9.55-10.15 Mam pacjenta z CPE i co dalej?
   prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
10.15-10.35 Przyszłe problemy w leczeniu zakażeń na OAiIT
   prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
10.35-10.55 Wyzwania diagnostyki i terapii w inwazyjnych zakażeniach grzybami pleśniowymi
  dr hab. n. med. Agnieszka Piekarska
10.55-11.00 Dyskusja
   
11.00-11.25 SESJA II cz. 2 Zakażenia
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
11.00-11.20 Rola nowych leków w ochronie antybiotyków
  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
11.20-11.25 Dyskusja
11.25-11.35  Przerwa kawowa
     
11.35-12.50 SESJA III: Problematyka dostępów naczyniowych na OAiIT sesja sponsorowana
  Moderator: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO
11.35-11.50 Żylno-tętnicze ECMO we wstrząsie kardiogennym i zatrzymaniu krążenia – dowody naukowe
  dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO
11.50-12.10 Żylno-tętnicze ECMO – jak to się robi na oddziale intensywnej terapii?
   dr n. med. Ryszard Gawda
12.10-12.25 Procedura ECPR w Regionalnym Centrum ECMO w Opolu
   dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO
12.25-12.40 Historie pacjentów z Regionalnego Centrum ECMO w Opolu
   lek. Maciej Piwoda
12.40-12.50 Dyskusja
12.50-13.45 Lunch
     
13.45-15.55 SESJA IV Nowe technologie w anestezjologii i intensywnej terapii
  Moderator: dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
13.45-14.05 Sztuczna inteligencja i POCUS - przyszłość czy teraźniejszość?
   dr n. med. Mateusz Zawadka
14.05-14.25 Certyfikacja USG w polskich OAiIT – punkt widzenia anestezjologa
   dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
14.25-14.45  Echokardiografia wersja 2.0 (user-friendly), czyli co powinien umieć anestezjolog-intensywista?
  Punkt widzenia kardiologa-echokardiografisty
  dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
14.45-15.05 Niewydolność prawokomorowa w OIT
   dr n. med. Wojciech Gola
15.05-15.25  Poradnia preanestetyczna przyszłości
   lek. Michał Pasternak
15.25-15.35  Propozycja algorytmu badania echokardiograficznego
  dr n. med. Monika Gil-Mika
15.35-15.45 Dyskusja
15.45-16.00 Przerwa kawowa
     
16.00-17.15 SESJA V: Żywienie
  Moderator: dr hab. n. med. Michał Borys
16.00-16.15 Zespół szoku ponownego odżywiania - jak go uniknąć na OIT?
  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
  wykład pod patronatem
16.15-16.30 Jak poprawić wyniki leczenia w chirurgii onkologicznej - punkt widzenia anestezjologa
   lek. Paweł Kutnik
  wykład pod patronatem
16.30-16.45 Pacjent otyły na OIT
   dr hab. n. med. Michał Borys
  wykład pod patronatem
16.45-17.05 Prehabilitacja w kardiochirurgii - doświadczenia własne
  dr hab. n. med. Dorota Sobczyk
17.05-17.15 Dyskusja
     
17.15-18.45
SESJA VI: Varia
  Moderator: dr n. med. Anna Włudarczyk
17.15-17.35 Nowe możliwości zastosowania terapii wysokim przepływem w ramach OIT
  dr n. med. Jacek Górka
  wykład pod patronatem
17.35-17.55 Pacjent z małopłytkowością w aspekcie przygotowania do zabiegu operacyjnego
  dr n. med. Elżbieta Nowacka
17.55-18.15 Rodzina chorego jako integralna część zespołu terapeutycznego na OIT
  dr n. med. Anna Włudarczyk
18.15-18.35 Ratowanie hemostazy w ciężkim krwotoku poporodowym
   dr n. med. Elżbieta Nowacka
  wykład pod patronatem
18.35-18.45 Dyskusja
18.45-19.30 SESJA SPECJALNA
  Czy czas zacząć się bać? - co się stało w Gorzowie
  dyskusja z udziałem ekspertów z ZG PTAiIT: 
  dr hab. n. med. Pawła Andruszkiewicza, dr hab. n. med. Szymona Białki, prof. dr hab. n. med. Mirosława Czuczwara
    oraz Piotra Miłego, Radcy prawnego
Specjalista w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego oraz prawa medycznego. Doradza w kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz publicznych i prywatnych podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Występuje jako pełnomocnik w procesach sądowych, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych, w których reprezentuje zarówno podmioty lecznicze, jak i pacjentów.
   
Sobota, 11.05.2024
9.00-10.10 SESJA VII: Terapie pozaustrojowe sesja sponsorowana
  Moderator: dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski
9.00-9.20   Czego nauczyliśmy się na temat VV-ECMO w trakcie pandemii COVID-19?
   prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
9.20-9.40   Antybiotykoterapia w trakcie CRRT
  dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski
9.40-10.00   Optymalna szybkość ultrafiltracji podczas ciągłej terapii nerkozastępczej
   prof. dr hab. n. med. Romuald Lango
10.00-10.10  Dyskusja
   
10.10-11.40 SESJA VIII: Varia
  Moderator: dr hab. n. med. Paweł Piwowarczyk
10.10-10.30 Mechanical power
  dr hab. n. med. Paweł Piwowarczyk
  wykład pod patronatem
10.30-10.50 Jak zminimalizować powikłania kaniulacji
  dr n. med. Justyna Sysiak-Sławecka
10.50-11.10 Powikłania dostępu tętniczego
  dr n. med. Elżbieta Rypulak
11.10-11.20 Dyskusja
11.20-11.40 Przerwa kawowa
     
11.40-13.10 SESJA VIII: Sesja sponsorowana 
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
11.40-12.00 Co rozumiemy pod pojęciem optymalnej podaży białka u pacjenta krytycznie chorego?
   dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO
12.00-12.20 Znieczulenie ogólne z użyciem anestetyków wziewnych. Must have czy nice to have?
   prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
12.20-12.40  Rola technik adsorpcyjnych w intensywnej terapii
  dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, prof. UO
12.40-13.00  Płynoterapia we wstrząsie - postępowanie praktyczne
  dr n. med. Ryszard Gawda
13.00-13.10  Dyskusja
13.10-13.25 Przerwa kawowa
   
13.25-14.50  SESJA IX: POLSPEN sesja sponsorowana
  Moderator: dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka
13.25-13.45 Rola mikrobioty u pacjentów na OIT
  dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka
13.45-14.00 U kogo stosować dietę bogatą w błonnik na OIT?
  lek. Paweł Kutnik
14.00-14.20 Immunożywienie na OIT - hit czy kit?
  prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
14.20-14.40 Ocena stanu odżywienia przy pomocy USG na OIT
   dr hab. n. med. Michał Borys
14.40-14.50 Dyskusja
14.50 Zakończenie Konferencji
14.50 Lunch
   
   

 

PROGRAM POZAMERYTORYCZNY:

Czwartek, 9 maja, godzina 19:30 Kolacja*

Piątek, 10 maja, godzina 20:30 Kolacja*

*Kolacje (wydarzenia towarzyszące) nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska.
Wydarzenia opłacane są z wpłat uczestników oraz środków własnych organizatora.